Privacy verklaring

 

 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Linda Ravenhorst en Leef je essentie, gevestigd te Bilthoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68631324.

 

Leef je essentie
Saturnuslaan 5
3721 SE Bilthoven

 

* Doel van verwerking
Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden. Indien u geen klant van …naam bedrijf wordt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.
* Verwerken persoonsgegevens
Indien u klant van ons wordt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel om de dienstverlening te verbeteren en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.
De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.
* Beveiliging

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.
Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.
Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.
We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.
Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 1 jaar na afloop van de dienstverlening bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.
Rechten betrokkene
Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen.

 

Meer info, een vraag of afspraak? Vul dit formulier in.

* Met het indienen ga je akkoord met de privacy verklaring

Meer Info

 

Mocht je resoneren met mij, dan ben ik er voor je. Als het goed voor je voelt, ben je hartstikke welkom! Heb je vragen of wil je een afspraak maken, dan kun je altijd even bellen of het contactformulier invullen. 

Address: Leef je essentie

Saturnuslaan 5
3721 SE Bilthoven

Phone: 0653894132

Email: info@leefjeessentie.nl